Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

fugitka
19:42
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
fugitka
19:40
2151 b490 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
fugitka
19:39
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatransfuzja- transfuzja-

September 06 2017

18:36
2320 3a8a
Reposted fromunco unco via21gramow 21gramow
18:32
2549 ff69
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyminds myminds
fugitka
18:31
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viatoniewszystko toniewszystko
fugitka
18:23
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viamefir mefir
fugitka
18:21
7193 5d06 500
Michael Marcheco
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
18:20
9660 9275 500
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
fugitka
18:20
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
fugitka
18:18
fugitka
18:15
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialetmego letmego
18:13
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

September 02 2017

fugitka
07:44
2955 90c1
Reposted fromardoise ardoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
07:36
5284 5797
Reposted fromrainy rainy vialovemeorhateme lovemeorhateme

August 25 2017

fugitka
21:28
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-

August 19 2017

fugitka
18:37
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viainvisibility invisibility
fugitka
16:03
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viatiredeveryday tiredeveryday

August 11 2017

fugitka
20:21
fugitka
20:09
4156 0ace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl