Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

fugitka
14:04
Bolesny jest poród człowieka, zwłaszcza gdy rodzi siebie sam w wieku dorosłym.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask

May 26 2017

03:39
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viaIriss Iriss
00:36

May 25 2017

fugitka
23:38
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatransfuzja- transfuzja-
fugitka
23:36
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viatransfuzja- transfuzja-

May 08 2017

fugitka
21:24
fugitka
21:17
1594 8c0f
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialetmego letmego

April 28 2017

fugitka
20:32
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viatiredeveryday tiredeveryday
fugitka
20:15
8806 0fb9
Reposted fromClary Clary viatransfuzja- transfuzja-

April 04 2017

02:36
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viabrzask brzask

April 03 2017

fugitka
23:33
3627 01dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
fugitka
23:30
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viapimpmyheart pimpmyheart
fugitka
23:29
0329 e4e8
Reposted frommisza misza viabrzask brzask
fugitka
23:18
7690 facf
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask

March 19 2017

fugitka
23:23
23:20
4966 7102

March 15 2017

03:12
0754 9141 500
Reposted fromhighhopes highhopes viavalardohaeris valardohaeris
02:52
fugitka
02:51
2761 c755
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaIriss Iriss

March 13 2017

fugitka
01:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl