Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

fugitka
20:07
  The day will come when you're tired of being ignored and unimportant. When the benefit of the doubt expires and you can't stand another minute of blaming yourself for not-enoughness.
  And then you might start to believe that there are people out there who will think you deserve honesty and respect and to be heard. Who won't disregard your feelings. Who will be a safe space, not a battlefield.      Who maybe will help you realise you're not the odd one of this world who's not allowed to have problems or make mistakes. And they won't build walls, but bridges.      But even if you won't meet any, you'll know you'll be fine on your own. You'll be done giving yourself up just so others would care about you or give you a glimpse of belonging, but also you'll be done beating up on yourself for having done that for so long. You won't stop loving them, but you'll learn to love yourself enough to walk away.
Reposted fromcyel cyel viaIIMaryJaneII IIMaryJaneII

April 05 2018

fugitka
21:30
8869 4b86
Reposted fromlaters laters viatysiace-mysli tysiace-mysli
fugitka
21:29
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
fugitka
18:40
0450 26a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus

March 31 2018

fugitka
20:28
2310 4038 500
Reposted fromsarazation sarazation viapiehus piehus

March 28 2018

fugitka
23:31
Reposted fromAgnya Agnya viaodnowa odnowa

March 26 2018

fugitka
21:21
7799 58dc
Reposted frominspiro inspiro viafreeway freeway

March 25 2018

fugitka
21:36
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaMartwa13 Martwa13
fugitka
21:27
6423 c259
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
fugitka
20:40
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci

March 22 2018

fugitka
22:09
6388 2cea

March 21 2018

fugitka
19:35
9520 be4b
Reposted fromdarkanes darkanes viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 20 2018

fugitka
22:03

March 18 2018

fugitka
21:21
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viamiimi miimi
fugitka
16:34
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
16:33
0353 d115 500
Reposted fromtfu tfu viatiredeveryday tiredeveryday
fugitka
16:31
Najpierw musisz uporządkować siebie. Poukładać środek duszy. Wyczyścić serce z ran, zadrapań i lęków. Objąć łagodną myślą. Dopiero gdy ogarniesz tę wewnętrzną lawinę, to drżenie łez, kolan i powiek, zobaczysz, jak szybko będzie porządkował się świat zewnętrzny. Jak mocno będzie cię zachwycał.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
fugitka
16:31
Spośród wszystkich pogubionych rzeczy, najtrudniej odnaleźć mi siebie. Nawkładałam wszędzie siebie za dużo i nie umiem odzyskać.
— K.W.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 16 2018

fugitka
20:06
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
fugitka
20:06
9627 bd5a
Reposted fromliczbapi liczbapi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl