Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

fugitka
16:32
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaskraweksiebie skraweksiebie
fugitka
16:32
fugitka
15:58

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
fugitka
15:57
fugitka
15:49
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viabadblood badblood
fugitka
15:45
Happy endings didn’t always arrive for a lot of people.
— Ella Fields, Suddenly forbidden
Reposted frommefir mefir
fugitka
15:45
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
fugitka
15:45
1039 2fa3 500
Reposted fromkotowate kotowate viapiehus piehus

August 05 2018

20:58
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
fugitka
20:57
fugitka
20:57
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
20:52
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
fugitka
20:50
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viapiehus piehus

August 02 2018

fugitka
19:50
7420 429b 500
Reposted fromsorriso sorriso vialaparisienne laparisienne

July 31 2018

fugitka
20:49
fugitka
20:48
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
fugitka
20:45
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viamiimi miimi

July 29 2018

fugitka
20:51
fugitka
17:25
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viatysiace-mysli tysiace-mysli

July 26 2018

20:28
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viatiredeveryday tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl