Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

fugitka
22:47
1590 5a0e
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
22:46
9394 9a7f
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
fugitka
22:06
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viaGunToRun GunToRun
fugitka
22:02
2993 ab21 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamisiaq misiaq
fugitka
21:44
8655 c7a3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
fugitka
21:42

November 20 2017

fugitka
22:56
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairbjarbirb irbjarbirb
fugitka
22:56
fugitka
22:56
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamarlylee marlylee
22:27
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

fugitka
22:25
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialajla lajla
22:08
2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viamglistyporanek mglistyporanek
22:08
7935 4204 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viasilence89 silence89
22:07
3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate vialajla lajla
fugitka
17:44

November 18 2017

22:41
5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viapiehus piehus

November 17 2017

fugitka
17:00
czekam ze zmianami na Nowy Rok, pierwszy raz w życiu, pewność mam, że wszystko będzie po mojemu
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

November 16 2017

fugitka
22:00
8411 0899
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapsychoza psychoza
fugitka
21:57
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
fugitka
21:57
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaayemm ayemm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl