Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

fugitka
23:06
Nadal odczuwam wszystkie możliwe emocje. Ale "tęsknię" jest uczuciem pojedynczym. "Martwię się" jest uczuciem pojedynczym. Podobnie jak te, które towarzyszą przy wypowiadaniu słów: "uważaj na siebie", "cieszę się, że Cię słyszę, "miło Cię widzieć". Przestałam je łączyć. W miłość. "Kocham" jest we mnie jedną wielką dziurą.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
fugitka
23:01
A co jeżeli wątpimy ? Jeżeli nie wiemy czy chcemy żeby to wszystko było już na zawsze ? Tęsknimy za brakiem podejmowania decyzji? Za tym, że wszystko było takie proste. Co , jeśli jeszcze nie chcemy udawać, że jesteśmy dorośli ?
— komplikacje ~I./
Reposted fromIguuana Iguuana viabanshe banshe

February 20 2018

fugitka
20:26
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.

February 19 2018

fugitka
20:59
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć

February 13 2018

fugitka
20:53
3091 d3a8 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 09 2018

fugitka
19:47
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viadeparter departer

February 07 2018

fugitka
20:44
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus

February 03 2018

fugitka
21:53
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viapiehus piehus

February 01 2018

fugitka
21:07
5651 4c10
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid

January 30 2018

fugitka
21:34
3868 912b
Reposted fromtimetolove timetolove viapiehus piehus

January 29 2018

fugitka
21:21
4079 36f7
Reposted fromlostinspace lostinspace viaparafina parafina
fugitka
21:09
mimo natłoku sprzecznych emocji i myśli warto zdecydować się na zamknięcie jednego etapu i rozpoczęcie nowego; dopóki nie odważymy się na to, nic nowego, choćby najbardziej upragnionego, zdarzyć się nie może; nie warto odrzucać czy żałować przeszłości, ale docenić każdy etap, który prowadził nas do punktu, w którym jesteśmy. 
— Joanna Heidtman
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viametka metka
18:40
8421 a0cf

danger:

The Lucky One (2012) 

Reposted fromrawriot rawriot viatiredeveryday tiredeveryday
fugitka
18:38
Chcę zakochać się tak, że ta miłość będzie tak prosta jak oddychanie.
Reposted frommefir mefir

January 28 2018

fugitka
16:12
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus

January 27 2018

fugitka
19:27
7404 0abc 500
Reposted fromfelicka felicka viadobby dobby
fugitka
15:00
6346 0bf8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaantonim antonim
fugitka
11:40
3566 e3cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliss aliss

January 24 2018

fugitka
21:38
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
19:48
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl