Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

fugitka
18:37
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viainvisibility invisibility
fugitka
16:03
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viatiredeveryday tiredeveryday

August 11 2017

fugitka
20:21
fugitka
20:09
4156 0ace
fugitka
20:07
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamakingmovies makingmovies
20:03
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viazembata zembata
fugitka
20:00

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

fugitka
20:00
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
fugitka
19:58
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika vianoranalenka noranalenka
19:58
8418 b6f9 500
Reposted fromkulamin kulamin vialovesweets lovesweets
19:48
fugitka
19:47
6452 095b
fugitka
19:45
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaistsoeasy istsoeasy
fugitka
19:45
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viaistsoeasy istsoeasy

August 06 2017

fugitka
14:00
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viamadadream madadream

August 05 2017

fugitka
19:46
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
fugitka
09:17
Stay humble! Stay content!

August 04 2017

fugitka
23:07
I'm scared of this person in my head..
— im fine
fugitka
23:06
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
23:06
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl