Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

fugitka
20:04
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
19:57
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
19:46
2481 622f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir

October 03 2018

fugitka
19:36

August 20 2018

fugitka
15:22
1617 4a65
Reposted fromzapiski zapiski viamefir mefir
fugitka
15:18
Somehow I will still choose you anytime anywhere anyhow anywhy, no second thoughts, no questions asked.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse viapiehus piehus

August 07 2018

fugitka
16:32
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaskraweksiebie skraweksiebie
fugitka
16:32
fugitka
15:58

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
fugitka
15:57
fugitka
15:49
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viabadblood badblood
fugitka
15:45
Happy endings didn’t always arrive for a lot of people.
— Ella Fields, Suddenly forbidden
Reposted frommefir mefir
fugitka
15:45
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
fugitka
15:45
1039 2fa3 500
Reposted fromkotowate kotowate viapiehus piehus

August 05 2018

20:58
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
fugitka
20:57
fugitka
20:57
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysyn
fugitka
20:52
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
fugitka
20:50
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viapiehus piehus

August 02 2018

fugitka
19:50
7420 429b 500
Reposted fromsorriso sorriso vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl